Anna Olszewska-Konopa

Anna Olszewska-Konopa

Anna Olszewska-Konopa

psycholożka, coach, trenerka, tel. 793 980 335

Jestem psycholożką z dziesięcioletnim doświadczeniem biznesowym oraz coachem pracującym głównie z menedżerami, zespołami oraz pracownikami. Wspieram w budowaniu profesjonalnej i opartej na empatii roli szefa, edukuję w zakresie przydatnych kompetencji managerskich i wspierających je przekonań i postaw. Moje coachingi to okazja do wzięcia pod lupę swoich wartości, zbadania ich spójności z celami życiowymi i zawodowymi, ale przede wszystkim szansa na nieskrępowaną i bezpieczną eksplorację pomysłów na zmiany, nowości, życiowe przemeblowania. Współpracuję również z zespołami (wirtualnymi, zwinnymi, do zadań specjalnych) w zakresie budowania i umacniania relacji i reguł, które przekładają się na synergię i flow, efektywność i satysfakcję członków. Specjalizuję się w coachingu kariery, opartym na najmocniejszych stronach wyborze ścieżki zawodowej, wspieraniu moich klientów w pieczołowitym budowaniu równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Pracuję zarówno nad rekonstrukcją kariery, wsparciem w kryzysie po stracie pracy, jak i budowaniem podwalin pod bezpieczną zmianę. Zdarza mi się pracować z konsekwencjami zbyt obciążającego trybu życia moich klientów: skutkami chronicznego stresu i jego wpływu na ciało i psychikę, zaburzeniami lękowymi, bezsennością, trudnościami w koncentracji, chronicznym odwlekaniem, wypaleniem zawodowym. Ukończyłam Studium Trenerskie, Podyplomowe Studia z Zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersyteckie Ekonomicznym, Akademię Managera HR na Wyższej Szkole Bankowej. Jestem w trakcie kursu podstawowego terapii systemowej. Obecnie wykładam psychologię i elementy coachingu oraz prowadzę warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem dla studentów. Współpracuję także z instytucjami i biznesem w zakresie diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz konstruowaniu szytych na miarę programów rozwojowych opartych o metody blended learningowe.