Nina Sobczak-Matysiak

Nina Sobczak-Matysiak

Nina Sobczak-Matysiak

psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, trenerka, +48 601 584818

Prowadzę psychoterapię, konsultuję i udzielam pomocy psychologicznej w moim gabinecie na poznańskim Grunwaldzie. Umawianie wizyt odbywa się telefonicznie lub mailowo, koszt godzinnej sesji to 100zł. Zapraszam osoby dorosłe, nastolatki i rodziny, które przeżywają kryzys, doświadczają trudności psychologicznych, zaburzeń psychicznych, poszukują diagnozy, rozwiązania swoich problemów, wsparcia psychologicznego, zmniejszenia cierpienia, zmiany i rozwoju w kierunku realizowania swoich wartości. Stosuję podejście integracyjne w którym łączę nurt psychoterapii humanistycznej z nowatorskim nurtem terapii kontekstualnych tzw. Trzeciej Fali, psychoterapii opartej na analizie funkcji/FAP/ oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, które są skuteczne w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych i potwierdzone rzetelnymi badaniami. Używam technik, metafor, procedur i ćwiczeń, stworzonych specjalnie dla ACT, a także czerpię z metod pochodzących z innych nurtów terapii, pod warunkiem, że aktywują one u klienta psychologiczną elastyczność, akceptację i aktywne dążenie do zmiany i poprawy jakości życia. Moje kompetencje wynikają z ponad 20 letniej praktyki psychoterapeuty, psychologa klinicznego, diagnosty i biegłego sądowego, pracy w Szpitalu Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego i Instytucie Psychologii UAM oraz szkoleń terapeutycznych i staży klinicznych w Instytucie Psychoneurologii w W-wie, Klinice Psychiatrycznej w Poznaniu, Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Gestalt, Instytucie Miltona Ericksona w Berlinie i Instytucie Psychologii Zdrowia. Ostatnio intensywnie doskonalę się w terapii ACT , ukończyłam kurs zaawansowany. Ponadto jestem superwizorem i trenerem II stopnia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne co oznacza, że prowadzę zaawansowane treningi psychologiczne oraz superwizuję i przygotowuję trenerów i psychologów do rekomendacji PTP, a także uczę psychologii praktycznej. Umawianie wizyt: 601584818