Często zastanawiamy się nad tym jak żyć, gdzie pracować, jakiego partnera/partnerkę wybrać, by osiągnąć szczęście w relacji, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez innych itp. itd. W odpowiedzi na takie pytania powstały różnorakie typologie osobowości.

Autor książki „Czy wiesz, kim jesteś” przedstawia nam własną, polską typologię osobowości ID16. Opiera ją na tzw. jungowskiej typologii osobowości. Bierze pod uwagę cztery naturalne skłonności człowieka (źródło energii życiowej, sposób przyswajania informacji, sposób podejmowania decyzji, styl życia), które mają charakter dychotomiczny. Kombinacja wszystkich tych naturalnych skłonności daje w wyniku 16 możliwych typów osobowości.

Książka rozpoczyna się od testu osobowości ID16. Jest to zestaw 84 pytań dotyczących reakcji oraz zachowań w codziennych sytuacjach. Wynik testu kieruje Cię do konkretnego typu osobowości. Jest tu np. DORADCA, ENTUZJASTA, STRATEG, PREZENTER, OPIEKUN. Każdemu typowi poświęcony jest osobny rozdział, który szczegółowo i wyczerpująco opisuje poszczególne typy osobowości w działaniu – w pracy, w codziennym życiu, w relacjach z innymi ludźmi.

Każdy typ ma:

 • przydzielone motto życiowe,
 • wymienione naturalne skłonności
 • wymienione podobne do niego typy osobowości.

Poza takimi informacjami, bardzo użyteczna okazała się dla mnie szczegółowa  charakterystyka, która opisuje m.in.:

 • percepcję i myślenie danego typu
 • jak jesteśmy widziani w oczach innych
 • jaki jest nasz tzw. życiowy kompas
 • styl organizacji pracy
 • preferowany sposób odpoczynku
 • sposób zawierania przyjaźni
 • funkcjonowanie w pracy
 • potencjalne mocne i słabe strony.

Myślę, że podobnie jak ja, czytelnik niejednokrotnie może być zaskoczony trafnością stwierdzeń, ale też może poczuć się zaproszony do tego, by dowiedzieć się czegoś zupełnie nowego o sobie, by spojrzeć na siebie z innej, nowej perspektywy. I to jest właśnie cel, jaki stawia sobie autor tej książki. Czytelnik ma szansę lepiej rozumieć siebie i odkryć swoje miejsce w świecie.

„Znajomość własnego profilu osobowości pozwala ludziom w pełni wykorzystać swój potencjał i pracować nad obszarami, które mogą przysparzać im problemów” – pisze autor książki. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Bez świadomości siebie, idziemy przez życie trochę na oślep, zdani na los i na innych ludzi.

Książkę gorąco polecam w zasadzie każdemu. Zarówno specjalistom, jak i pasjonatom psychologii oraz każdemu, kto ma ochotę wyruszyć w podróż wgłąb siebie.

Krystyna Zelek

Jarosław Jankowski, Czy wiesz, kim jesteś, wydawnictwo Sensus.