Ludzie będą mieli kiedyś skrzydła
Leonardo da Vinci

Nasze życie zawodowe, jak również osobiste, konfrontuje nas z różnymi sytuacjami. Każdego dnia dokonujemy wyborów, zastanawiając się na przykład, czego chcemy, czego potrzebuje firma, w której pracujemy. Podejmując decyzje, rozwiązując dylematy – poszukujemy nowych rozwiązań. Wsparciem w takich sytuacjach może być coaching – jedna z najbardziej efektywnych metod rozwoju – zarówno osób, jak i organizacji oraz przedsiębiorstw.

Czyli coaching może przydać się nam w sytuacji poszukiwania nowych rozwiązań – ale kiedy jeszcze? Na pewno jako wsparcie w sytuacji rozpoczynania nowego działania: własny biznes, nowa praca, nowy projekt, nowe stanowisko – awans. No i jeszcze klasycznie – w obliczu sytuacji potrzeby poprawy poziomu funkcjonowania: zwiększenia skuteczności, konieczności zmiany sposobu działania, rozwoju kompetencji, poprawy wyników, relacji, umiejętności.

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, na rozwiązaniach możliwych do wdrożenia. Jest to planowany proces rozwoju, zmiany. To co istotne w coachingu, to realizacja stawianych sobie celów – cele wyznaczają pracę. Coaching służy odkrywaniu indywidualnego potencjału i rozwoju, dotyczy postępu i doskonalenia.

Powszechne mity na temat coachingu:
Coaching jest dobry na wszystko
Nie. Nie da się coachingiem zastąpić zarządzania, nie da się zastąpić procesu szkolenia.

Coachować może każdy, jeden lepiej, drugi gorzej
Trzeba mieć kompetencje osobiste, wiedzę i umiejętności, aby pomóc i nie zaszkodzić.

Coaching jest procesem tajemniczym, nieprzeniknionym, nieprzewidywalnym, nieodtwarzalnym
Jest to sfera skomplikowana i za każdym razem wymagająca indywidualnego podejścia, ale coaching to proces, który jest zaplanowany, rozłożony na etapy, opisany i przejrzysty.

Coaching to jedynie spotkania i pogawędki
Bez rozmów i spotkań byłby nieefektywny, ale coaching to przede wszystkim działanie. Rozmowy podczas spotkań podsumowują miniony okres i nadają nowe kierunki przyszłym działaniom, pomagają wzbudzić refleksję i podejmować decyzje. Zasadniczo coaching „rozgrywa się” pomiędzy sesjami, kiedy klient coachingu podejmuje aktywność, przełamuje się, odnosi sukcesy i popełnia błędy.

Coaching nie wpływa na efekty, ale pozwala się wypłakać
Coaching to nie jest terapia i nie pomoże osobie z poważnymi problemami emocjonalnymi

Coaching a trening, szkolenie, doradztwo, mentoring, terapia?
Coaching służy odkrywaniu indywidualnego potencjału i rozwoju, dotyczy postępu i doskonalenia, nie jest natomiast terapią lub doradztwem.
W odróżnieniu od doradcy lub konsultanta, coach wspiera klienta coachingu w podjęciu decyzji, ale nie dostarcza właściwego rozstrzygnięcia, nie formułuje rozwiązań.
Coach nie stara się ukierunkowywać działania Klienta, nie udziela rad, wskazówek i rekomendacji, nie daje przykładu, tak jak mentor lub trener.

Coaching to ściema i manipulacja
Coaching to nie ściema. Ściema to nie coaching.

Sebastian Szenrok