Każdy człowiek spotyka się czasem ze złymi sekretami w codziennym życiu, a także w Internecie. Nie powinien trzymać ich w tajemnicy. Zasada dochowywania tajemnicy nie dotyczy sekretów, z powodu których ktoś cierpi. O złym sekrecie trzeba komuś powiedzieć.

                                                                                            cytat z książki

„Dobre i złe sekrety” autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej to książka zawarta w serii Bezpieczne Dziecko, która pozwala rodzicom i opiekunom rozmawiać z dziećmi na tematy często sprawiające rodzicom problemy, a w dzieciach budzące wiele niejasności i niezrozumienia.

Autorka stosuje jasny i przejrzysty podział sekretów, które dotyczą dzieci. Dobre sekrety to takie, które przynoszą nam i innym radość, są niespodzianką. Ważne, by takie sekrety zachować dla siebie, nie zdradzać ich.  Przeciwieństwem dobrych sekretów są złe sekrety. Sprawiają one przykrość, powodują, że czujemy się niekomfortowo, nieprzyjemnie i niebezpiecznie. Jest to część sekretów, których nie można zachować w tajemnicy. Kolejną bardzo ważną kwestią poruszaną w książce jest problem funkcjonowania w grupie w sytuacji oczekiwań grupy, by zachować czasami niebezpieczny sekret dla siebie, co potęguje zmowę milczenia, ponieważ dziecku trudno sprzeciwić się autorytetowi grupy, nawet, gdy czuje się zagrożone w danej sytuacji. Autorka porusza również tematy niebezpieczeństwa sekretów w Internecie i 7 zasad bezpiecznego zachowania w Internecie. Pokazuje również, że zdarzają się źli dorośli w otoczeniu dziecka i w związku z tym opowiada o złym dotyku. Odpowiada na pytanie, kim jest skarżypyta i w jakich sytuacjach wyjawianie sekretów dorosłym nie jest równoznaczne z byciem skarżypytą. Podpowiada również, do kogo dziecko powinno się zwrócić w przypadku problemów ze złymi sekretami.

Elżbieta Zubrzycka posługuje się adekwatnymi, działającymi na wyobraźnię dziecka przykładami. Jednocześnie pokazuje, w jaki sposób dziecko powinno zareagować na dany sekret, uczy odróżniać te dobre sekrety od tych złych. Podsuwa odpowiednie zadania i pytania, które zachęcają dziecko do własnej refleksji nad poruszanym tematem.

Wspólne czytanie książki wsparte obserwacją czytelnych i przejrzystych ilustracji pomoże w zrozumieniu i przestrzeganiu zasad bezpiecznych sekretów.

Książka uczy rodziców i opiekunów otwartej i serdecznej komunikacji z dzieckiem, w której to dziecko, dzięki poczuciu bezpieczeństwa, w przypadku problemów lub niewiedzy związanej z sekretami kieruje się ku dorosłym, by otrzymać zrozumienie, wsparcie i pomoc.

„Dobre i złe sekrety” to książka, która pomaga w zareagowaniu na niebezpieczeństwa, które mogą spotkać dzieci. Dla mnie jest to kolejny przykład mistrzostwa pióra Elżbiety Zubrzyckiej, która z każdą publikacją pokazuje, że rozmowa z dzieckiem na różne, często trudne tematy może być łatwiejsza i zrozumialsza dla każdej ze stron.

Elżbieta Zubrzycka, Dobre i złe sekrety, wydawnictwo GWP 

Autorką recenzji jest Magdalena Kieraga – psycholog oraz coach, pracujący w Warszawie. Magda pracuje z dziećmi w różnym wieku. Prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania oraz konsultacje dla osób dorosłych.