Intensywny kurs ACT z elementami FAP i Mindfulness w oparciu o Teorie Ram Relacyjnych – RFT

Przedmiot szkolenia:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli Terapia Akceptacji i Zaangażowania to jedno z głównych podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo- behawioralnych zwanych tez terapiami kontekstualnymi.

Terapie kontekstualne mają coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych i stanowią już dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych skuteczny w leczeniu depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń lekowych, PTSD, zaburzeń odżywiania, chronicznego bólu, chorób przewlekłych, uzależnień, psychoz, wsparcia dla chorych na HIV, cukrzyce, raka i wielu innych zaburzeń i chorób.

ACT opiera sie o tradycje behawioralne czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo- behawioralnych nie jest pozbycie się symptomów, lecz umożliwienie działania w kierunku tego co ważne i znaczące dla każdego człowieka. Ustąpiene symptomów jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

ACT pozwala odpowiedzieć na tak często zadawane pytania jak: dlaczego cierpimy, czemu nie możemy osiągnąć szcześcia, czym może być szczęście w oparciu o wartości każdego człowieka.

Cele szkolenia:

  • nauka technik terapeutycznych ACT  w polaczeniu z FAP i Mindfulness w oparciu o  Teorie Ram Relacyjnych – RFT;
  • praca w oparciu o przykłady kliniczne uczestników i ich własne doświadczenie;

 

Program szkolenia:

Data Poziomy Zawartosc
29.09. 2017 2017,

7 h

Poziom 0 Wprowadzenie do Terapii ACT (odrębnie płatne)
30.09-1.10. 2017,

13 h

Poziom 1 Analiza Funkcji Zachowania i Teoria Ram Relacyjnych.

Podstawowe elementy i metody ACT, FAP i Mindfulness. Trening umiejętności klinicznych

X 2017

3,5 h

Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.
XII 2017

3,5 h

Spotkanie online/Superwizje

j.w.

14-15.04.2018

13 h

Poziom 2 Aplikacja w rożnych zaburzeniach: afektywnych, stresie, zaburzeniach lekowych, stresie postraumatycznym, uzależnieniach. Trening umiejętnosci klinicznych.

 

Maj 2018

3,5 h

Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.
Czerwiec 2018 – do ustalenia

13 h

 

 

Poziom 3 Trening umiejętności klinicznych i superwizja przypadków klinicznych uczestników kursu.
Lipiec 2018

3,5 h

Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

 

Czas trwania kursu:

Wrzesień 2017- Lipiec 2018 – 60 h.

  • godziny zajęć w soboty: 9:00-14:00 i 15:00 – 18:00 (w trakcie przerwy obiadowej czekać na Was będzie obiad, proszę o informację, kto z Was jest wegetarianinem lub weganinem :)).
  • godziny zajęć w niedziele: 9:00-14:00.

Cena kursu: 4800 zł (bez spotkania Poziom 0, odrębnie płatnego).

Cena obejmuje też obiad i przerwy kawowe.

(gwarantowane miejsce na kursie po dokonaniu przedpłaty w wysokości 500 zł na konto: inspeerio psychologia, 38 1140 2004 0000 3902 7583 3288)

Rezerwacja miejsca: sabinasadecka@opsychologii.pl, tel.: 503136288

Uczestnicy: psychologowie, terapeuci, lekarze, studenci ww. Kierunków, warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukonczenie 1- dniowego Wprowadzenia do Terapii ACT- Akceptacji i Zaangażowania.

Prowadzący: Lidia Budziszewska, M.S, psycholożka i terapeutka, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almeria i w Instituto ACT gdzie ukończyła podyplomowe studia terapeutyczne z Terapii Kontekstualnych. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzi badania naukowe na Universidad de Almeria z podstaw teoretycznych (RFT) terapii ACT. Jednocześnie pracuje jako terapeuta w Sinews Multilingual Therapy Institute w Madrycie i wykłada psychologię na Universidad Europea de Madrid. Członek Association for Contextual Behavioral Science i vice-prezes Hiszpańskiej Organizacji Psychologii Kontekstualnej: ACPCC.

Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w szkoleniu.