Zaleta grupowej pracy nad emocjami polega na tym, że sama obecność większej liczby osób w przestrzeni terapeutycznej nasila odczuwane emocje i pomaga wydobyć ukrytą wiedzę, skojarzenia i wspomnienia, które towarzyszom emocjom.

fragment książki

Terapeuci muszą szukać równowagi między swoimi reakcjami na indywidualne, nieraz sprzeczne potrzeby członków grupy a reakcjami na zbiorowe potrzeby grupy jako całości. Ich zachowanie powinno odzwierciedlać metody, jakimi dobry rodzic posługuje się wobec rodzeństwa w rodzinie.
j.w.

Terapia schematów, która wyewoluowała na gruncie poznawczo-behawioralnym, w swojej istocie jest podejściem integrującym różne spojrzenia na zaburzenia psychiczne. Uwzględniając zarówno wrodzony temperament, jak i patrząc wgłąb naszego doświadczenia, dotykając wczesnych przeżyć stara się wyjaśnić kształtowanie się osobowości. Pyta, dlaczego czujemy tak bardzo
i zachowujemy się w sposób taki, a nie inny.

Joan M. Farrell i Ida A. Shaw opisują skuteczność wykorzystania tego podejścia w formie grupowej w leczeniu osób z zaburzeniem osobowości borderline. Przy całej złożoności i nieprzewidywalności tego zaburzenia, terapia schematów koncentruje się na naturalnych ludzkich potrzebach osób, które na nie cierpią, potrzebach, które zostały nie tylko niezaspokojone, ale także częstokroć zbezczeszczone. Dotyka niezwykle delikatnej natury traum, przekonania o winie, braku prawa do życia, wrodzonej wadliwości. To właśnie są schematy, które funkcjonują u wrażliwych i skrzywdzonych osób od wczesnego dzieciństwa i powodują one wchodzenie w różnego rodzaju tryby, mówiąc językiem terapii schematów. Pojęcie to tłumaczy wcześniej wspomnianą nieprzewidywalność zachowania, ponieważ w zaburzeniu borderline następuje częste przełączanie pomiędzy trybami.

Zadziwiającym jest, jak wiele elementów terapii schematów i terapii grupowej wzmacnia się nawzajem. Istotną kwestią, która przebija się na pierwszy plan w każdym rozdziale i podrozdziale jest tworzenie autentycznej rodzinnej atmosfery. Rekapitulacja rodziny pochodzenia jest jednym z czynników leczących każdej terapii grupowej, ale w przypadku osobowości z pogranicza nabiera szczególnego znaczenia. Osoby uczestniczące w terapii w większości przypadków po raz pierwszy mają okazję doświadczyć wsparcia, poczucia bezpieczeństwa oraz zrozumienia, podobieństwa, wspólnoty. Autorki bardzo obrazowo opisują, jak intensywne jest to doświadczenie. Oprócz tego, że jest to rzetelny podręcznik, wyposażający zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, zawierający uporządkowany harmonogram pracy, plany i przykłady interwencji oraz materiały ćwiczeniowe i dodatkowe, to także bardzo osobista i szczera relacja z doświadczeń podczas pracy terapeutycznej. Farrell i Shaw nie obawiają się pisać o swoich wrażeniach, a nawet omyłkach, nie tylko żebyśmy mogli na nich się uczyć, ale byśmy również otworzyli się na możliwość popełnienia błędu u siebie samych, spojrzeli z akceptacją i współczuciem nie tylko na pacjentów, ale też siebie jako terapeutów. Sprzyja to transparentności i naturalności, które są promowane przez terapię schematów, tworzeniu namacalnych realnych relacji, a zanikaniu barier.

Szczerze polecam Państwu tę książkę, bo pomimo wyspecjalizowanej dziedziny, o której traktuje, mówi także o uniwersalnych prawdach dotyczących ludzkiej natury i uświadamia to, co ukryte jest pod powierzchnią u każdego z nas – potrzeby akceptacji i bezpieczeństwa.  We mnie osobiście otworzyła nowe okienko zrozumienia i akceptacji. Ponadto, każdą kolejną stroną tego podręcznika coraz bardziej przekonywałam się, że terapia grupowa osób z zaburzeniem borderline jest jak spacer po linie połączony z żonglerką, jednak nawet jeśli czasem niezgrabny lub chwiejny, to nadal niezwykle piękny.

Elwira Wawrzyniak

„Grupowa terapia schematów w leczeniu borderline”, Joan M. Farrell, Ida A. Shaw

O innym podręczniku traktującym o terapii schematów przeczytacie tutaj.