Nie chcę Cię zapytać, jaki to był dla Ciebie rok. Ważniejsze od tego, co Ci się w 2015 wydarzyło jest – według mnie – to, jaki sens nadałeś/aś zdarzeniom ostatnich 12 miesięcy. A zatem zacznijmy jeszcze raz: Co w 2015 zmieniło Twój sposób patrzenia na świat? W jaki sposób pozwoliłeś ostatnim 12 miesiącom zmienić siebie?

I jeszcze jedno ważne pytanie ode mnie dla Ciebie na dziś: Czy patrzysz na siebie – głównego  bohatera ostatnich 12 miesięcy –  z szacunkiem? Szacunek, pochodzi od łacińskiego słowa (re-spectus, re-spectare), które oznacza ni mniej ni więcej, jak „spojrzeć raz jeszcze”, „spojrzeć w tył”. Szanować nie oznacza zatem – według źródłosłowu – dzielenia ludzi i doświadczeń na godne szacunku lub na ten szacunek niezasługujące. Szanować oznacza raczej spojrzeć wnikliwiej, spojrzeć raz jeszcze. Szacunek to zatrzymanie się, zrozumienie i empatia.

I takiego właśnie spojrzenia na siebie w 2015 Tobie  życzę. Spójrz na ten rok raz jeszcze.
Nie oceniaj go. Uszanuj wszystko, co było dla Ciebie w 2015 ważną lekcją. Pozwól, by rok 2015 popchnął Cię w cenny w doświadczenia rok 2016.

Do zobaczenia!

Sabina Sadecka