Spotkania grupy terapeutycznej przeznaczone dla osób dorosłych, które są (lub były) w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi od alkoholu bądź narkotyków (rodzicami, partnerami). Często towarzyszy takim osobom cierpienie, poczucie bezsilności i osamotnienia w toczonej walce o zdrowie ukochanej osoby. Nie pomagają ani prośby, ani groźby. Czy można coś zmienić w sytuacji, gdy wszystkie sposoby zostały już wypróbowane?

Praca nad własnym rozwojem w tej trudnej sytuacji często owocuje pojawieniem się zupełnie nowych perspektyw, które można wypróbować w działaniu. Wspólnie, w atmosferze zrozumienia, że czasami najciemniej jest przed wschodem słońca, terapia uczy jak żyć szczęśliwie niezależnie od tego czy akurat dzisiaj nasi bliscy są trzeźwi, czy też nie.

Grupa ma charakter zamknięty – w czasie trwania grupy w kolejnych spotkaniach uczestniczą te same osoby.

Spotkania rozpoczną się jesienią 2015, a pracę w grupie poprzedza indywidualna konsultacja.

Liczba osób w grupie: 7-12
Liczba konsultacji indywidualnych poprzedzających uczestnitwo w grupie: 1
Koszt konsultacji: 100 zł
Czas trwania konsultacji: 50 min
Czas trwania spotkania grupowego: 2 h
Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu grupy: 80 zł

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w grupie zapraszamy do kontaktu z terapeutami:
Maciej Gendek e-mail: m.gendek@opsychologii.pl, tel. 692 889 010
Katarzyna Rawska e-mail: k.rawska@opsychologii.pl, tel. 512 151 609