“Ten kurs powstał z myślą o skutecznym zainicjowaniu się w ACT z elementami wyżej wymienionych terapii w oparciu o założenia kontekstualne. Moja pasja związana z terapiami kontekstualnymi sprawia, iż w każdej kolejnej edycji próbuje włączyć jeszcze więcej nowych elementów teoretycznych, praktycznych ćwiczeń i superwizji przypadków. Praktyczne podejście, ćwiczenia oparte na doświadczaniu, indywidualna i grupowa praca nad przypadkiem klinicznym, ułatwiają zrozumienie i stosowanie założeń kontekstualnych w terapii. Wielu z byłych uczestników kursu umiejętnie łączy swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie (np. pracy systemowej, gestalt, poznawczo-behawioralnej) z nowo poznanymi założeniami kontekstualnymi” (Lidia Budziszewska, prowadząca).

“Kurs Act prowadzony przez Lidię jest idealną okazją, żeby zobaczyć na żywo moc tego terapeutycznego podejścia. Spotkania mimo ustalonego programu tętnią życiem i energią, uczestnicy niejako współtworzą to, co się dzieje podczas zajęć. Jestem pod dużym wrażeniem wiedzy i doświadczenia Lidki oraz tego, jaką jest przy tym nietuzinkową osobą. Zaraża swoją odwagą i wiarą w to, że dzięki empatii i zrozumieniu można dotrzeć do ludzi, a co więcej im pomóc. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to jeden z najlepszych kursów ACT w Polsce. Świadczy o tym wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz charyzmatyczna i kompetentna (a przy tym zwyczajnie przesympatyczna) osoba prowadząca. Szczerze i z czystym sumieniem polecam kurs wszystkim zainteresowanym ACT i tym, dla których to, co proponuje druga fala terapii jest niewystarczające.” (uczestnik poprzedniej edycji kursu)

“Intensywny Kurs ACT polecam wszystkim jeszcze niezdecydowanym 😉 był on dla mnie kilkumiesięczną, wspaniałą przygodą.
Znałam to podejście wcześniej i stosowałam w swojej pracy, jednak po warsztacie z Lidią Budziszewską, ACT stał się moją główną ścieżką w pracy, którą podążam do dziś.
Lidia ma duże doświadczenie praktyczne, jest fantastycznym nauczycielem i przewodnikiem po ACT.
Co dał mi ten warsztat?
Przede wszystkim narzędzia – bardzo dużo praktycznych ćwiczeń, metafor, konkretnie ćwiczyliśmy analizę funkcji zachowania.
Ważnym punktem szkolenia były superwizje online – dzięki nim pracowaliśmy intensywnie również między zjazdami.
Podstawy teoretyczne zostały przedstawione w przystępny sposób, a co było dla mnie ciekawe Lidia nie poruszała się w rytm heksafleksu, jednak grała swoją melodię ACT, a raczej tworzyła z każdym dniem piękny ogród ACT (kto wie, o co chodzi ten wie , a kto nie wie po warsztacie będzie wiedział na bank).” (uczestnik poprzedniej edycji kursu)

Przedmiot szkolenia:
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania to jedno z głównych podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo- behawioralnych, zwanych też terapiami kontekstualnymi.
Terapie kontekstualne mają coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych i stanowią już dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych, skuteczny w leczeniu: depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzeń odżywiania, chronicznego bólu, chorób przewlekłych, uzależnień, psychoz, wsparcia dla chorych na HIV, cukrzycę, raka i wielu innych zaburzeń.

ACT opiera się o tradycje behawioralne czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT – w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo-behawioralnych – nie jest pozbycie się symptomów, lecz umożliwienie działania w kierunku tego, co ważne i znaczące dla każdego człowieka. Ustąpienie symptomów jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

ACT pozwala odpowiedzieć na tak często zadawane pytania jak: dlaczego cierpimy, czemu nie możemy osiągnąć szczęścia, a także czym może być szczęście w oparciu o wartości każdego człowieka.

W tym kursie łączymy elementy mindfulnessu, FAP-u oraz aktywacji behawioralnej w oparciu o RFT.

ACT i mindfulness od bardzo dawna spotykają się w pracy terapeutycznej, gdyż uważność pozwala nam pracować nad jednym z podstawowych elementów pracy terapeutycznej w modelu ACT, czyli defuzji.

Połączenie ACT i FAP umożliwia skierowanie uwagi na sposób, w jaki klienci nawiązują relacje w gabinecie i poza nim, dając nam niesamowite narzędzie do pracy klinicznej.
Aktywacja behawioralna jest podejściem, które pozwala rozpocząć pracę w chronicznych i trudnych przypadkach, będąc często nieodłącznym elementem pracy terapeutycznej.
A RFT pozwala połączyć wszystkie elementy, nauczyć się skutecznej pracy z metaforami i ćwiczeniami doświadczeniowymi. To właśnie RFT pokazuje nam, co i dlaczego jest skuteczne w pracy terapeutycznej, pozwalając dostosować narzędzia pracy do konkretnego przypadku.

Więcej informacji na stronie: https://contextualscience.org/act_w_j_zyku_polskim_act_in_the_polish_language .

Cele kursu:
− nauka technik terapeutycznych ACT w polaczeniu z FAP, mindfulness i aktywacji behawioralnej w oparciu o teorię ram relacyjnych – RFT;
− praca w oparciu o przykłady kliniczne uczestników i ich własne doświadczenie.

Metody pracy podczas kursu:
− interaktywny sposób przekazywania wiedzy;
− ćwiczenia indywidualne i grupowe;
− przygotowanie przypadku klinicznego.

Program kursu:

12 Kwietnia 2019 r. – 7,5 godzin
Poziom 0 Wprowadzenie do terapii Ahttps://opsychologii.pl/wprowadzenie-do-terapii-act-terapii-akceptacji-i-zaangazowania.htmlCT (odrębnie płatne)

13-14 Kwietnia 2019 r. – 12,5 godziny
Poziom 1 Analiza funkcji zachowania i teoria ram relacyjnych.
Podstawowe elementy metody ACT, FAP, aktywacji behawioralnej i mindfulness. Trening umiejętności klinicznych.

Kwiecień 2019 r. – 3 godziny
Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

Maj 2019 r. – 3 godziny
Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

1-2 Czerwca 2019 r. – 12,5 godziny
Poziom 2 Aplikacja w rożnych zaburzeniach: afektywnych, stresie, zaburzeniach lękowych, stresie postraumatycznym, uzależnieniach. Trening umiejętności klinicznych.

Czerwiec 2019 r. – 3 godziny
Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

Lipiec 2019 r. – 3 godziny
Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

31 Sierpnia – 1 Września 2019 r. – 12,5 godziny
Poziom 3 Trening umiejętności klinicznych i superwizja przypadków klinicznych uczestników kursu.

Październik 2019 r. – 3 godziny
Spotkanie online/Superwizje Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

Czas trwania kursu:
Kwiecień – Październik 2019 r. : 60 godzin.

Możliwość dodatkowych indywidualnych lub grupowych superwizji.

Szkolenie przeznaczone jest dla: psychologów, terapeutów, coachów, lekarzy, fizjoterapeutów, osób duchownych, studentów ww. kierunków. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 1-dniowego Wprowadzenia do terapii ACT- akceptacji i zaangażowania.

Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadząca: Lidia Budziszewska, M.S, psycholog i terapeuta, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almeria i w Instituto ACT, gdzie ukończyła podyplomowe studia terapeutyczne z terapii kontekstualnych. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzi badania naukowe na Universidad de Almeria z podstaw teroretycznych (RFT) terapii ACT. Jednocześnie pracuje jako terapeuta w Sinews Multilingual Therapy Institute w Madrycie i wykłada psychologię na Universidad Europea de Madrid. Członek Association for Contextual Behavioral Science i viceprezes Hiszpańskiej Organizacji Psychologii Kontekstualnej: ACPCC.
Więcej informacji na profilu LinkedIn : https://es.linkedin.com/in/lidia-budziszewska-66317726

Koszt całości kursu: 3900 zł (podmiot organizujący zwolniony jest z podatku VAT). Możliwa płatność ratalna. W cenę wliczone są przerwy kawowe i obiady.

Miejsce kursu: CoWalski – Aleja Inspiracji, al. Wielkopolska 29/6, Poznań.

Godziny zjazdów: soboty- 9.30-18.00
niedziele- 9.30-15:00

Zgłoszenia: Alicja Bieda – alicjabieda@opsychologii.pl, tel: 730 712 373 (gwarantowane miejsce na warsztacie po dokonaniu przedpłaty w wysokości 500 zł na konto: Sabina Sadecka psychologia, 38 1140 2004 0000 3902 7583 3288, przedpłata zwrotna w przypadku odwołania uczestnictwa 7 dni przed warsztatem). Cena obejmuje także obiad i przerwy kawowe.

Informacje o organizatorze: Portal o psychologii już trzeci raz organizuje Intensywny kurs ACT. Naszym celem jest popularyzacja tego nurtu, za pośrednictwem zarówno warsztatów, jak i artykułów (https://opsychologii.pl/artykuly/o-terapii-akceptacji-i-zaangazowania ), czy też audycji radiowych (https://opsychologii.pl/o-terapii-akceptacji-i-zaangazowania.html ). W 2017 portal opsychologii był patronem medialnym III Konferencji ACT i CBS, aktywnie też uczestniczył w jej organizacji (http://www.act2018.bok-ump.pl/ ).


Zapraszamy również na kurs Wprowadzenia do terapii ACT – terapii akceptacji i zaangażowania, który dostarcza podstaw niezbędnych podczas intensywnego kursu.