Zapraszamy Was na intensywny kurs terapii ACT, którego celem jest praktyczne nauczenie terapii kontekstualnych – ACT z elementami FAP i Mindfulnesu.

Przedmiot szkolenia:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli Terapia Akceptacji i Zaangażowania to jedno z głównych podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych zwanych też terapiami kontekstualnymi.

Terapie kontekstualne mają coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych i stanowią już dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych skuteczny w leczeniu: depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzeń odżywiania, chronicznego bólu, chorób przewlekłych, uzależnień, psychoz, wsparcia dla chorych na HIV, cukrzycę, raka i wielu innych zaburzeń.

ACT opiera się na tradycjach behawioralnych, czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT, w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo-behawioralnych nie jest pozbycie się symptomów, lecz umożliwienie działania w kierunku tego, co ważne i znaczące dla każdego człowieka. Ustąpienie symptomów jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

ACT pozwala odpowiedzieć na tak często zadawane pytania jak: dlaczego cierpimy? czemu nie możemy osiągnąć szczęścia? czym może być szczęście w oparciu o wartości każdego człowieka?

Więcej informacji na stronie.

Cele szkolenia:

– nauka technik terapeutycznych ACT  w połączeniu z FAP i Mindfulness w oparciu o  Teorie Ram Relacyjnych – RFT

– praca w oparciu o przykłady kliniczne uczestników i ich własne doświadczenie

Program szkolenia:

15-16 października 2016 (15 godzin). Poziom 1 – Analiza Funkcji Zachowania i Teoria Ram Relacyjnych. Podstawowe elementy i metody ACT, FAP i Mindfulness. Trening umiejętności klinicznych.

Listopad 2016 [termin ustalony zostanie później] – 2 godziny. Spotkanie online/superwizje – Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

7-8 stycznia 2017 (15 godzin). Poziom 2 – Zastosowanie terapii kontekstualnych w  zaburzeniach: afektywnych, stresie, zaburzeniach lękowych, stresie postraumatycznym, uzależnieniach. Trening umiejętności klinicznych.

Luty 2017 [termin ustalony zostanie później] – Spotkanie online/superwizje – Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

8-9 kwietnia 2017 (15 godzin) – Poziom 3 – Trening umiejętności klinicznych i superwizja przypadków klinicznych uczestników kursu.

Maj 2017 [termin ustalony zostanie później]- 3 godziny. Spotkanie online/superwizje – Praca w oparciu o przypadki kliniczne uczestników kursu.

Czas trwania kursu:

październik 2016 – maj 2017: 60 godzin.

Godziny zajęć weekendowych, soboty: 9:00-19:00 [14:00-15:00 przerwa obiadowa], niedziele: 9:00-15:00.

Możliwosc dodatkowych indywidualnych lub grupowych superwizji.

Miejsce spotkania: biuro CoWalski – Aleja Inspiracji.
Adres: Sołacz, Al. Wielkopolska 29/6 60-603 Poznań.
Z dworca [Poznań Główny] do CoWalskiego jeździ tramwaj nr 11. Wysiądźcie na przystanku “Klin” i już jesteście prawie pod samym CoWalskim.

Uczestnicy: psychologowie, terapeuci, lekarze, studenci ww. kierunków, warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 1-dniowego Wprowadzenia do Terapii ACT-Akceptacji i Zaangażowania (w inspeerio 14 października).

Prowadząca: Lidia Budziszewska, M.S, psycholog i terapeuta, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almeria i w Instituto ACT gdzie ukończyła podyplomowe studia terapeutyczne z Terapii Kontekstualnych. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzi badania naukowe na Universidad de Almeria z podstaw teroretycznych (RFT) terapii ACT. Jednocześnie pracuje jako terapeuta w Sinews Multilingual Therapy Institute w Madrycie i wykłada psychologię na Universidad Europea de Madrid. Członek Association for Contextual Behavioral Science i prezes Hiszpańskiej Organizacji Psychologii Kontekstualnej ACPCC.   Więcej informacji na profilu linkedin.

Zgłoszenia:  s.sadecka@opsychologii.pl, nr telefonu: +48 503136288