Znajomość technik czy narzędzi nie wystarczy do kreowania rzeczywistości szkoleniowej. Ta wydarza się w konkretnym miejscu i czasie, w takim, a nie innym układzie indywidualnych cech, emocji, potrzeb. Dlatego wyłącznie otwarta postawa oraz chęć słuchania i autentycznego spotkania się z drugim człowiekiem, który dokonuje zmian w swoim życiu i w swojej organizacji, pozwala – moim zdaniem – lepiej przygotować się do pracy z tak wspaniałym i dynamicznym organizmem, jakim jest grupa szkoleniowa.
fragment książki

Czy grupa to coś więcej niż zbiór jednostek? Człowiek jako istota społeczna jest lub bywa częścią grupy formalnej, nieformalnej, szkoleniowej, rozwojowej. I często zadaje sobie pytanie: dlaczego w grupie ludzie funkcjonują w specyficzny sposób, podejmują inne decyzje niż indywidualnie, ulegają wpływowi grupy, doświadczają odrzucenia albo wręcz  silnej identyfikacji i wspólnoty, odgrywają  charakterystyczne role grupowe itp. Autorka książki „Praca z grupą szkoleniową”,  Małgorzata Torój, psycholożka i coach, odpowiada w swojej książce na wiele z tych pytań. Daje nam  przegląd i syntetyczne zestawienie podstaw wiedzy z psychologii społecznej, opis zachowań i dynamiki procesów  grupowych. Widać, że autorka próbuje znaleźć balans między tłumaczeniem skomplikowanych pojęć psychologicznych w prosty sposób a bardzo specjalistycznym językiem  naukowym z drugiej. Nie zawsze daje to dobry efekt, bo pojawiają się z jednej strony zbyt uproszczone – w mojej ocenie – definicje ważnych psychologicznie terminów [np. przeniesienie, podświadomość], a z drugiej  wąsko specjalistyczne  definicje [np. reakcje resztowe], jednak jak pisze sama autorka we wstępie: „zachęcam do pogłębienia  i szukania więcej”.

Książkę można potraktować jako formę przewodnika dla osób, które pracują  z grupami, czyli szkoleniowców, trenerów, liderów, który to ułatwi zrozumienie  procesów zachodzących w grupach szkoleniowych i treningowych. Autorka   w wyczerpujący sposób wyjaśnia czym jest  np. tajemniczy  proces grupowy i dodatkowo prezentuje jego fazy w  ujęciu różnych koncepcji i badaczy. Warte podkreślenia jest zwrócenie uwagi na różnice między grupą treningową a szkoleniową. Grupa szkoleniowa trwa najczęściej 1-2 dni i nie rozwija się w niej pełen cykl pracy grupowej, rzadko przechodzi poza pierwszą fazę orientacji i zależności. Wiedza o cyklach pracy grupy  i procesach grupowych zdecydowanie potrzebna jest trenerom prowadzącym treningi interpersonalne, treningi budowania zespołów czy pracujących nad rozwiązywaniem autentycznych  konfliktów  grupowych.

W kolejnym rozdziale omawiane są  sposoby reagowania i budowania relacji z grupą  w zależności od fazy jej rozwoju. Autorka proponuje przy tym konkretne i jasne „przepisy” na zachowanie prowadzącego szkolenia grupowe, które opiera i na  teorii i na swoim  doświadczeniu  trenerskim.

Dla mnie jako doświadczonego superwizora i trenera,  szczególnie ciekawy jest rozdział o rolach grupowych, gdyż autorka wychodzi poza klasyczny model Belbina i omawia wiele mniej znanych i popularnych klasyfikacji ról grupowych. Bardzo interesujący jest  też  rozdział o trudnych sytuacjach w pracy z grupą.  Znajdziemy tu dużo przykładów tzw. case’ów, które  autorka zaczerpnęła m. in. ze swojej praktyki psychologa i szkoleniowca.

Książka może być przydatna zarówno dla doświadczonych trenerów, którzy uporządkują swoją wiedzę, upewnią się, że ich sposób pracy z grupą jest profesjonalny i adekwatny do procesów grupowych, jak i dla osób, które przymierzają się dopiero do pracy z grupami i szukają bazowej wiedzy i wskazówek.

Małgorzata Torój, „Praca z grupą szkoleniową”, Wyd. GWP,  Sopot 2016.

Książkę kupisz tutaj.