ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli Terapia Akceptacji i Zaangażowania to jedno z głównych podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych, zwanych też terapiami kontekstualnymi.

Terapie kontekstualne mają coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych i stanowią już dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych skutecznych w leczeniu: depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń lekowych, PTSD, zaburzeń odżywiania, chronicznego bólu, chorób przewlekłych, uzależnień, psychoz, wsparcia dla chorych na HIV, cukrzycę, raka i wielu innych zaburzeń.

ACT opiera się o tradycje behawioralne, czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo-behawioralnych nie jest pozbycie się symptomów, lecz umożliwienie działania w kierunku tego, co ważne i znaczące dla każdego człowieka. Ustąpienie symptomów jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

ACT pozwala odpowiedzieć na tak często zadawane pytania jak: dlaczego cierpimy, czemu nie możemy osiągnąć szczęścia, czym może być szczęście w oparciu o wartości każdego człowieka.

Więcej informacji na stronie.

Cele szkolenia:
– zapoznanie się z jednym z najnowocześniejszych kierunków tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej
– nauka podstawowych technik terapeutycznych ACT
– praca w oparciu o przykłady kliniczne uczestników i ich własne doświadczenie
– interaktywny sposób przekazywania wiedzy
– uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w szkoleniu

Program szkolenia:
– Wprowadzenie do terapii kontekstualnych
– Model psychopatologii według ACT
– Podstawowy model terapii ACT
– Praktyczne ćwiczenia
– Prezentacja mechanizmów działania i procesów zmiany

Uczestnicy: psychologowie, terapeuci, lekarze, studenci ww. kierunków

Prowadzący: Lidia Budziszewska, M.S, psycholog i terapeuta, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almeria i w Instituto ACT gdzie ukończyła podyplomowe studia terapeutyczne z Terapii Kontekstualnych. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzi badania naukowe na Universidad de Almeria z podstaw teoretycznych (RFT) terapii ACT. Jednocześnie pracuje jako terapeuta w Sinews Multilingual Therapy Institute w Madrycie i wykłada psychologię na Universidad Europea de Madrid. Członek Association for Contextual Behavioral Science i prezes Hiszpańskiej Organizacji Psychologii Kontekstualnej: ACPCC.

Więcej informacji na profilu linkedin,

Termin: 14 października 2016, 9.30 – 19.00

Miejsce spotkania: biuro CoWalski – Aleja Inspiracji.
Adres: Sołacz, Al. Wielkopolska 29/6 60-603 Poznań.
Z dworca [Poznań Główny] do CoWalskiego jeździ tramwaj nr 11. Wysiądźcie na przystanku “Klin” i już jesteście prawie pod samym CoWalskim.

Koszt: 300 zł
[Gwarantowane miejsce na warsztacie tylko po dokonaniu przedpłaty.]

Zgłoszenia: k.piasecka@opsychologii.pl