ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli Terapia Akceptacji i Zaangażowania to jedno z glównych podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych zwanych tez terapiami kontekstualnymi.

Terapie kontekstualne mają coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych i stanowią już dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych skuteczny w leczeniu: depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń lekowych, PTSD, zaburzeń odżywiania, chronicznego bólu, chorób przewlekłych, uzależnień, psychoz, wsparcia dla chorych na HIV, cukrzycę, raka i wielu innych zaburzeń.

ACT opiera się na tradycjach behawioralnych, czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo-behawioralnych nie jest pozbycie się symptomów, lecz umożliwienie działania w kierunku tego, co ważne i znaczące dla każdego człowieka. Ustąpienie symptomów jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

ACT pozwala odpowiedzieć na tak często zadawane pytania jak: dlaczego cierpimy, czemu nie możemy osiągnąć szczęścia, czym może być szczęście w oparciu o wartości każdego człowieka.

Więcej informacji na stronie.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie się z jednym z najnowocześniejszych kierunków tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej
  • nauka podstawowych technik terapeutycznych ACT
  • praca w oparciu o przykłady kliniczne uczestników i ich własne doświadczenie
  • interaktywny sposób przekazywania wiedzy
  • uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w szkoleniu

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do terapii kontekstualnych
  • Model psychopatologii według ACT
  • Podstawowy model terapii ACT
  • Praktyczne ćwiczenia
  • Prezentacja mechanizmów działania i procesów zmiany

Uczestnicy: psychologowie, terapeuci, lekarze, studenci ww. kierunków

Prowadząca: Lidia Budziszewska, M.S, psycholog i terapeutka, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almeria i w Instituto ACT, gdzie ukończyła podyplomowe studia terapeutyczne z Terapii Kontekstualnych. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzi badania naukowe na Universidad de Almeria z podstaw teoretycznych (RFT) terapii ACT. Jednocześnie pracuje jako terapeuta w Sinews Multilingual Therapy Institute w Madrycie i wykłada psychologię na Universidad Europea de Madrid. Członek Association for Contextual Behavioral Science i prezes Hiszpańskiej Organizacji Psychologii Kontekstualnej: ACPCC.

Więcej informacji na profilu linkedin.

Koszt: ­­­­­­­­­­­250 zł

Gwarantowane miejsce na warsztacie tylko po dokonaniu przedpłaty.

NOWE MIEJSCE WARSZTATU!
Miejsce:
 Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu, sala R341.

Data: 19.03.2016 w godzinach 9.30-19.00 (z przerwą na lunch)