Czy  masz  za  sobą  nieudane próby wprowadzenia zmian w  swoim  życiu? Czy nie udało Ci się, mimo że bardzo tego  chciałeś? Jeżeli tak  — nie jesteś sam. Zazwyczaj jest tak, że  bardzo pragniemy się zmienić, a mimo to wciąż ponosimy  porażki.

fragment książki

Kłopoty z wytrwałością? Prezentowana książka stara się podać rozwiązanie dla tego problemu. Remedium ma być strategia małych kroków. Ale czy recenzowana pozycja robi to z powodzeniem?

Strategia ta opiera się na podzieleniu dużego zadania na mniejsze etapy i konsekwentną ich realizację. Niestety, wcale nie jest to takie łatwe w praktyce. Jak to zwykle bywa, w prostych koncepcjach, diabeł tkwi w szczegółach.

W pierwszej części książki, autorka stara się wytłumaczyć, dlaczego jesteśmy tak bardzo niekonsekwentni i często nie potrafimy rozpocząć, bądź też zakończyć pewnych, często istotnych, działań. Ta część zawiera opis problemów takich jak wieczne odkładanie wszystkiego w czasie lub paraliżujący strach przed przystąpieniem do pracy, czy też nadmierny zapał i entuzjazm.

W kolejnym rozdziale możemy zapoznać się ze strategią małych kroków, która ma być sposobem na wykorzenienie starych, złych nawyków, a zarazem wprowadzenie nowych, umożliwiających konsekwentną realizację naszych planów. Na plus należy zaliczyć fakt, że znajdują się tutaj przykłady najczęściej napotykanych problemów, takich jak chociażby stopniowa utrata motywacji.

Kolejne rozdziały poświęcone są różnym aspektom życia, w których możemy z powodzeniem zastosować proponowaną przez autorkę strategię małych kroków. Są one kolejno poświęcone nałogom, dbaniu o ciało, rozwojowi zawodowemu i szczęśliwym związkom.

Muszę nieco krytycznie odnieść się do rozdziału dotyczącego idealnego ciała, a konkretnie do zawartych tam porad żywnościowych. Autorka prezentuje tam konkretny plan żywienia, polecając go jako sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów. Na co dzień współpracuję między innymi z psychodietetykami i zawsze zalecają oni indywidualne podejście do problemu i jego diagnostykę. Oczywistym jest, że nawet najlepsza książka nie zastąpi indywidualnej konsultacji, jednak zarówno w rozdziale poświęconym nałogom, jak i idealnemu ciału brakuje tego typu informacji.

Jeśli już piszę o słabszych momentach książki, to wspomnę, że czasem brakuje w niej dokładniejszych opisów technik.

Autorka zaleca między innymi relaksację i wizualizację. Rzeczy te nie są oczywiste dla wszystkich, a nawet osoby doświadczone powinny aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie. Sam pamiętam swoje zdziwienie, gdy zapoznałem się z wynikami badań angielskich uczonych, które wykazały, że wizualizacja polegająca tylko i wyłącznie na fantazjowaniu na temat osiągnięcia sukcesu, zmniejsza realną szansę na jego rzeczywiste osiągnięcie.

Z drugiej jednak strony bardzo przypadł mi do gustu zestaw ćwiczeń zaprezentowany w rozdziale poświęconym związkom. To jedna z mocniejszych stron książki i aż prosiło by się o więcej tego typu zestawów ćwiczeń. Pozwalają one na skuteczną zmianę złych nawyków i pracę nad relacjami nie tylko z partnerem, ale też ze wszystkimi otaczającymi nas ludźmi. Dzięki temu książka nabiera charakteru warsztatowego i zyskuje walory terapeutyczne.

Rozdziały poświęcone rozwojowi zawodowemu i budowaniu zdrowych relacji z ludźmi są najmocniejszymi w całej książce i zawierają wiele przydatnych porad.

Książka jest też okraszona licznymi, inspirującymi cytatami, niczym ciasto rodzynkami. Dzięki takiemu zabiegowi nie “zapychamy” się tekstem tak szybko i mamy ochotę na kolejny kawałek. Innymi słowy, książkę czyta się lekko.

Podsumowując, książka jest pozycją udaną, pomimo tego, że mogłaby być nieco bardziej szczegółowa. Wydaje mi się, że dobrze spełnia swoje zadanie i można ją polecić zarówno osobom początkującym, jak i tym, które już znają strategię małych kroków.

Marcin Kaźmierczak

Anna Kuraszyńska „Nawyk wytrwałości. Jak go wykształcić metodą małych kroków” (ebook)