Joanna Macy, badaczka teorii systemów i buddyzmu, głęboka ekolożka i główna współtwórczyni metody pracy z chaosem klimatycznym, nazwanej Praktyką Ponownego Połączenia (lub pracą z Aktywną Nadzieją) otwarcie i z właściwą sobie szczodrością zachęca do czerpania z wypracowanej przez dziesiątki lat zbiorowej mądrości osób trenerskich skoncentrowanych wokół tej metody pracy i do dzielenia się nią z ludźmi wokół nas. Intencją Joanny jest umożliwienie jak największej grupie współczujących osób wprowadzania różnicy do zastanego świata kierującego się zasadami Biznesu Jak Zwykle i współtworzenia Wielkiego Zwrotu – od Społeczeństwa Wzrostu Gospodarczego w stronę Społeczeństwa Podtrzymującego Życie.

Podążając za tym głosem, zapraszamy Was do udziału w spotkaniu online, podczas którego wyjaśnimy podstawowe pojęcia i znaczenia trzech opowieści (Biznes Jak Zwykle, Wielka Dezintegracja i Wielki Zwrot) oraz Głębokiego Czasu, ze szczególną uwagą zatrzymując się przy Spirali Ponownego Połączenia. Założenia i kolejne etapy pracy ze Spiralą mają w sobie duży potencjał bezpiecznej, konkretnej, przewidywalnej ramy, która dla wielu osób w różnym wieku bywa pomocna w nawigowaniu w świecie pełnym nieprzewidywalności i napięć.

Podczas naszego około dwugodzinnego spotkania połączymy teorię z praktyką własną, wysiejemy trochę ziaren z otwartością na to, że wybierzecie z nich te, które zostaną w Was najżywiej, pogłębiając w przyszłości wiedzę i praktyki, które uznacie dla siebie za ważne.

Praca Joanny Macy i zaprzyjaźnionych osób stanowi jedną z dróg, jedną z opowieści służących zmianie społecznej, które wybieramy, angażując się w działania Fundacji Trzy Bramy. Nie jest ani najlepsza, ani jedyna, ani bezbłędna. Wnosi jednak w nasze doświadczenie witalność, możliwość wspólnotowego przeżywania zarówno miłości, jak i straty wynikających z głębokiego kontaktu z życiem w nas i wokół nas we wszystkich jego wymiarach.

Do zobaczenia!

osoba zapraszająca: Maria Sitarska, współtwórczyni Fundacji Trzy Bramy

Maria pracuje terapeutycznie w Poznaniu i zdalnie, łącząc modalność systemową i Terapię Skoncentrowaną na Współczuciu, osadzając swoją pracę w ekosystemie Ziemi.

więcej informacji: https://fundacjatrzybramy.pl/o-fundacji/zespol/

dla kogo: dla osób zaciekawionych metodą pracy Joanny Macy i jej przyjaciół, szukających bezpiecznej ramy dla uważnego i skoncentrowanego bycia w czasie polikryzysu.

zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/yNr196v92FienKc27

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie i więcej informacji

kiedy: 24 maja g. 18-20.15

formuła: spotkanie online w formie webinaru przeplatanego zaproszeniami do indywidualnej i grupowej refleksji nad prezentowanymi treściami (pisanie ekspresyjne, możliwość podzielenia się w oknie chatu i w kręgu zamykającym spotkanie). Po zakończonym spotkaniu osoby uczestniczące otrzymają dodatkowe materiały. Spotkanie nie będzie nagrywane.

ekonomia daru: naszą intencją jest budowanie świata, w którym potrzeby wszystkich osób ludzkich i innych niż ludzkie będą tak samo widziane i uznane. W ludzkim świecie pieniądze są często wybieraną strategią na zaspokojenie wielu ważnych potrzeb: bezpieczeństwa, zdrowia, komfortu, wsparcia, akceptacji i wielu innych. Ufamy, że możemy przyczyniać się do wzmacniania zaufania i bezpieczeństwa wynikającego z przynależności do grupy, w której mamy możliwość wspólnie dbać o nasze uniwersalne potrzeby. Chcemy wspólnie z Wami wzmacniać naszą umiejętność otwartego proszenia innych o wsparcie w zaspokojeniu naszych potrzeb, jak również dzielić się w wolności naszymi zasobami, finansowymi i innymi, wzbogacając tym samym dobrostan społeczności, więc i poszczególnych osób ją tworzących.

Spotkania organizowane przez Fundację Trzy Bramy nie mają więc swojej ustalonej ceny. Prosimy Was o to, żebyście każdorazowo zastanowili/zastanowiły się i wybrali/wybrały kwotę niższą z dwóch podanych poniżej:
– ile chciał_byś przekazać?
– ile możesz przekazać?

Jeśli jednak nie czujesz teraz chęci do udziału w proponowanej przez nas ekonomii daru, możesz wybrać odpowiednią dla Ciebie kwotę na podstawie proponowanych przez nas widełek [50-100 zł].

Jeśli Twoja sytuacja ekonomiczna miałaby stanąć na przeszkodzie udziałowi w tym spotkaniu, napisz do nas, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

kontakt: kontakt@fundacjatrzybramy.pl
o Fundacji: https://fundacjatrzybramy.pl/

Maria Sitarska
Fundacja Trzy Bramy