“Jeśli uznamy, iż cierpienie jest przeciwne naturze ludzkiej, zaczniemy szukać winnego.” (Dalai Lama)

“Chciałabym, żeby ten warsztat zainspirował nie tylko psychologów, ale każdego, kto na co dzień spotyka się z cierpieniem drugiego człowieka i czuje, że odpowiedzią na cierpienie może być tylko otwarcie i akceptacja. To warsztat po to, by zburzyć mit szczęśliwego życia i w zamian odkryć życie pełne wartości”. (Lidia Budziszewska)

Przedmiot szkolenia:
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania to jedno z głównych podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo- behawioralnych, zwanych też terapiami kontekstualnymi. Terapie kontekstualne mają coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych i stanowią już dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych, skuteczny w leczeniu depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzeń odżywiania, chronicznego bólu, chorób przewlekłych, uzależnień, psychoz i wsparciu dla chorych na HIV, cukrzycę, raka i wielu innych zaburzeń.

ACT opiera się o tradycje behawioralne czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT – w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo- behawioralnych – nie jest pozbycie się symptomów, lecz umożliwienie działania
w kierunku tego, co ważne i znaczące dla każdego człowieka. Ustąpienie symptomów jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

ACT pozwala odpowiedzieć na tak często zadawane pytania jak: dlaczego cierpimy, czemu nie możemy osiągnąć szczęścia, a także czym może być szczęście w oparciu o wartości każdego człowieka.

Więcej informacji na stronie: https://contextualscience.org/act_w_j_zyku_polskim_act_in_the_polish_language .

Cele szkolenia:
− zapoznanie się z jednym z najnowocześniejszych kierunków tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej;
− nauka podstawowych technik terapeutycznych ACT;
− praca w oparciu o przykłady kliniczne uczestników i ich własne doświadczenie.

Metody szkolenia:
– Interaktywny sposób przekazywania wiedzy;
– ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Program szkolenia:
– Wprowadzenie do terapii kontekstualnych.
– Model psychopatologii według ACT.
– Podstawowy model terapii ACT.
– Praktyczne ćwiczenia.
– Prezentacja mechanizmów działania i procesów zmiany.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, terapeutów, coachów, lekarzy, fizjoterapeutów, osób duchownych, studentów ww. kierunków.

Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w szkoleniu.
Możliwość kontynuowania nauki na Kursie Intensywnym.

Prowadząca: Lidia Budziszewska, M.S, psycholog i terapeuta, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almeria i w Instituto ACT gdzie ukończyła podyplomowe studia terapeutyczne z terapii kontekstualnych. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzi badania naukowe na Universidad de Almeria z podstaw teoretycznych (RFT) terapii ACT. Jednocześnie pracuje jako terapeuta w Sinews Multilingual Therapy Institute w Madrycie i wykłada psychologię na Universidad Europea de Madrid. Członek Association for Contextual Behavioral Science i vice prezes Hiszpańskiej Organizacji Psychologii Kontekstualnej: ACPCC.
Więcej informacji na profilu linkedin : https://es.linkedin.com/in/lidia-budziszewska-66317726

Koszt: 500 zł (podmiot organizujący zwolniony jest z podatku VAT).

Data: 12 kwietnia 2019 r., 9:30-18:00 (w tym 1,5 h przerwy obiadowej).

Miejsce szkolenia: CoWalski – Aleja Inspiracji, al. Wielkopolska 29/6, Poznań (przystanek tramwajowy: Klin).

Zgłoszenia: Alicja Bieda – alicjabieda@opsychologii.pl, tel: 730 712 373 (gwarantowane miejsce na warsztacie po dokonaniu przedpłaty w wysokości 200 zł na konto: Sabina Sadecka psychologia, 38 1140 2004 0000 3902 7583 3288, przedpłata zwrotna w przypadku odwołania uczestnictwa 7 dni przed warsztatem). Cena obejmuje także obiad i przerwy kawowe.

Informacje o organizatorze: Portal o psychologii już piąty raz organizuje kurs wprowadzający do terapii akceptacji i zaangażowania. Naszym celem jest popularyzacja tego nurtu, za pośrednictwem zarówno warsztatów, jak i artykułów (https://opsychologii.pl/artykuly/o-terapii-akceptacji-i-zaangazowania ), czy też audycji radiowych (https://opsychologii.pl/o-terapii-akceptacji-i-zaangazowania.html ). W 2017 portal opsychologii był patronem medialnym III Konferencji ACT i CBS, aktywnie też uczestniczył w jej organizacji (http://www.act2018.bok-ump.pl/ ).

Po kursie Wprowadzenia zapraszamy do kontynuacji nauki podczas Intensywnego kurs ACT z elementami FAP, aktywacji behawioralnej i mindfulness w oparciu o teorię ram relacyjnych – RFT https://www.facebook.com/events/372951900206305/