Zyskanie wiedzy i umiejętności w obszarze asertywności (a więc definiowania swojego terytorium psychologicznego i jego obrony) pomoże Uczestniczkom warsztatów przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w różnych sytuacjach, w których znajdują się na co dzień. Ważnym elementem warsztatów jest ćwiczenie umiejętności, które przyczyniają się do lepszego rozumienia siebie i innych, a co za tym idzie świadomego budowania dobrych relacji.

Prowadzi: Joanna Krajewska

Jestem coachem i trenerką umiejętności interpersonalnych. Towarzyszę klientkom i klientom w projektowaniu i wdrażaniu dobrych zmian, stwarzam przestrzeń do przyglądania się sobie i pogłębiania kompetencji psychospołecznych. Zachęcam do eksperymentów i sięgania, gdzie wzrok nie sięga.

Od 10 lat uczę, wykładam, moderuję, badam potrzeby szkoleniowe. Skupiając się na szukaniu zasobów, pracuję z zespołami, grupami i klientami indywidualnymi. Narzędzia czerpię z różnych ujęć, bliskie są mi podejście narracyjne, techniki poznawczo-behawioralne i Analiza Transakcyjna. Wierzę, że zmiana przekonań zmienia rzeczywistość.

Warsztat odbędzie się w ramach festiwalu Progessteron.

Kiedy:
18 października, godz. 12.30 – 15.30

Gdzie: Nobel Tower, ul. Dąbrowskiego 77

Szczegółowe informacje: strona wydarzenia