Maria Sitarska

Avatar photo

Maria Sitarska

psycholożka i psychoterapeutka, redaktorka portalu opsychologii.pl, tel. 608 277 295

Jestem dyplomowaną psycholożką i psychoterapeutką (w trakcie procesu certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej). Prowadzę spotkania dla osób dorosłych, par i młodzieży w gabinecie prywatnym w Poznaniu. Pracuję również z grupami: z seniorkami i seniorami w ramach uniwersytetu trzeciego wieku i podczas zajęć uważnego ruchu, z kobietami towarzyszącymi w wychowaniu dzieci swoich partnerów/partnerek i z osobami zaciekawionymi uważnym i zaangażowanym życiem. Zanim przyszła pandemia współprowadziłam Krąg dla Ziemi, w którym starałam się łączyć podejście psychologiczne z głęboką ekologią. Wspólnie z Sabiną Sadecką redaguję portal opsychologii.pl. Ukończyłam Szkołę Integralnej Ekopsychologii. Certyfikuję się na terapeutkę CFT (Compassion-Focused Therapy w ramach kursu CFT. Towarzyszę również osobom terminalnie chorym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu (wolontariat). Wykształcenie psychologiczne uzyskałam zdobywając dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności terapeutyczne zdobywam podczas procesu certyfikacji na doradczynię i terapeutkę systemową w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (ukończyłam czteroletni kurs podstawowy i zaawansowany) oraz podczas innych szkoleń z zakresu psychoterapii systemowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (CFT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), ekopsychologii i podejść kontemplacyjnych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji. Ukończyłam również filologię polską w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH).