Jak to jest dla Ciebie czuć w głębi siebie głos płaczącej Ziemi* i jednocześnie towarzyszyć osobom, które przeżywają podobnie? Jak to jest płakać wspólnie? Jak to jest pracować inaczej, niż w koncentracji na perspektywie tylko ludzkiej, podważając antropocentryczne założenia o życiu i psychoterapii? Jak to jest widzieć w przestrzeni gabinetu część ciała Ziemi? Jak to jest pracować terapeutycznie poza gabinetem? Jak to jest opłakiwać rzeki, lasy i ekosystemy? Jak to jest obserwować, że cierpienie pojedynczego człowieka związane jest również z cierpieniem ekosystemu Ziemi i nie znajdować w dostępnym języku psychoterapii słów na nazywanie tych głębokich wymiarów życia, które tak bardzo chcą być zobaczone i nazwane. Jak to jest pracować, kiedy boli nas Ziemia?

Zapraszamy osoby pracujące terapeutycznie, niezależnie od preferowanej modalności i etapu szkolenia, do współtworzenia przestrzeni, w której będziemy przyglądać się temu, jak pracować terapeutycznie w czasie polikryzysu.

Polikryzys rozumiemy jako współwystępujące trudności ekologiczne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, które mają wpływ na zdrowie psychiczne ludzi, przyszłość naszego gatunku i ekosystemu Ziemi. Jednocześnie, perspektywa ekopsychologiczna i ekoterapeutyczna pokazują naszą ludzką odpowiedzialność za stan Ziemi, naszego wspólnego domu, pozwalając z uważnością i ze współczuciem pochylać się nad możliwymi przyczynami ludzkiego oddzielenia od sieci życia i przyglądać się możliwym drogom powrotu.

Szanując dotychczasowy dorobek wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej, zapraszamy Was do współtworzenia społeczności osób pracujących terapeutycznie, w której będziemy mieć przestrzeń na wzmacnianie się, widzenie nowymi oczami**, czerpanie z mądrości kręgu i docenianie pytań, na które, być może, nie ma odpowiedzi, na uhonorowanie ludzkiego i zawodowego bólu i nie-wiedzenia, a także tego, co jest w nas pragnące żywego życia i pracy, która zmniejsza cierpienie, zarówno ludzi, jak i Ziemi.

* odpowiedź Thich Nhat Hahna na pytanie: co możemy zrobić w odpowiedzi na kryzys ekologiczny
** sformułowanie pochodzi z Praktyki Ponownego Połączenia Joanny Macy i osób zaprzyjaźnionych

przestrzeń spotkań: Fundacja Trzy Bramy
osoba zapraszająca: Maria Sitarska, współtwórczyni Fundacji
Maria pracuje terapeutycznie w Poznaniu i zdalnie, łącząc modalność systemową i Terapię Skoncentrowaną na Współczuciu, osadzając swoją pracę w ekosystemie Ziemi.
Więcej informacji: https://fundacjatrzybramy.pl/o-fundacji/zespol/

zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/i72qW82JTnJCTdVT7
Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz więcej informacji

rytm: spotkania zainicjowano w marcu 2024 roku, a kolejne odbywać się będą zdalnie raz w miesiącu w piątkowe wieczory, g. 18-20: 5 kwietnia, 10 maja, 21 czerwca. Kolejne terminy podamy latem

formuła: krąg otwarty, osoby mogą dołączać do przyszłych kręgów po wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia

ekonomia daru: naszą intencją jest budowanie świata, w którym potrzeby wszystkich osób ludzkich i innych niż ludzkie będą tak samo widziane i uznane. W ludzkim świecie pieniądze są często wybieraną strategią na zaspokojenie wielu ważnych potrzeb: bezpieczeństwa, zdrowia, komfortu, wsparcia, akceptacji i wielu innych. Ufamy, że możemy przyczyniać się do wzmacniania zaufania i bezpieczeństwa wynikającego z przynależności do grupy, w której mamy możliwość wspólnie dbać o nasze uniwersalne potrzeby. Chcemy wspólnie z Wami wzmacniać naszą umiejętność otwartego proszenia innych o wsparcie w zaspokojeniu naszych potrzeb, jak również dzielić się w wolności naszymi zasobami, finansowymi i innymi, wzbogacając tym samym dobrostan społeczności, więc i poszczególnych osób ją tworzących.

Spotkania organizowane przez Fundację Trzy Bramy nie mają więc swojej ustalonej ceny. Prosimy Was o to, żebyście każdorazowo wybrali/wybrały kwotę, którą chcecie i możecie zapłacić (może to oznaczać, że tym razem nie wpłacisz nic lub że tym razem wpłacisz więcej niż wybrał_byś w innym momencie Twojego życia).

Jeśli jednak nie czujesz teraz chęci do udziału w proponowanej przez nas ekonomii daru, możesz wybrać odpowiednią dla Ciebie kwotę na podstawie proponowanych przez nas widełek [10-50 zł].

kontakt: kontakt@fundacjatrzybramy.pl
o Fundacji: https://fundacjatrzybramy.pl/

Maria Sitarska