2   +   10   =  

WSPARCIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCHA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU