Katarzyna Rawska

O wspieraniu siebie w cierpieniu. Jak roztaczać nad sobą ochronny parasol?

Tego nie planowałam. To bardzo przypomina życieJoan Didion A co by się stało, gdybyś zamiast walczyć z bolesną emocją, po prostu z nią trwał i ją uspokajał...
Avatar photo

Katarzyna Rawska

psycholożka i psychoterapeutka, tel. 512 151 609

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutką systemową (w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu), terapeutką traumy (certyfikat specjalistki w zakresie psychotraumatologii (DeGPT)) oraz autorką artykułów o tematyce psychologicznej. Fascynuje mnie wszystko, co na styku psychologii i biologii: piszę o tym w artykułach, a także – od początku mojej psychologicznej drogi – wybieram metody terapeutyczne pochodzące z tych obszarów. Pracuję w oparciu o założenia i narzędzia wypracowane na gruncie psychoterapii systemowej oraz terapii traumy. Korzystam również z wiedzy i metod wywodzących się z: teorii przywiązania, narracyjnej terapii więzi, neurobiologii interpersonalnej, terapeutycznej pracy z ciałem, uważności, Systemu Wewnętrznej Rodziny, terapii koherencji, terapii akceptacji i zaangażowania. Pracuję także z wykorzystaniem gry terapeutycznej „Grunt to korzenie”. Od ponad 10 lat prowadzę psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i par. W przeszłości praktykowałam m.in. w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Aktualnie pracuję w ramach prywatnej praktyki w Poznaniu i online. Moją pracę superwizuję. Pracuję terapeutycznie z osobami doświadczającymi m.in. emocjonalnego cierpienia, kryzysu życiowego, straty, adaptacji do zmian, traumy, depresji, lęku, trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, trudności w relacjach, trudności w sferze zawodowej, trudności w radzeniu sobie z doświadczeniami z przeszłości, a także z osobami, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie. Zapraszam do lektury moich artykułów, a także do śledzenia profilu facebookowego.