W tej książce widać wyraźnie, że psychologia – choć z wielu korzeni wyrasta – ma już jasno określony i ciągle doskonalony obszar badań, pomiarów, diagnoz i zastosowań. I co więcej, ma ciągle powab nowości, oferując wiele jeszcze nieotwartych drzwi.
prof. emer. US Waldemar Domachowski

Czym jest psychologia? Kim jest psycholog, psychiatra i psychoterapeuta? Co oznacza podejście psychodynamiczne, humanistyczne lub poznawczo-behawioralne? Dlaczego śpimy i śnimy? Jak działa hipnoza? Czym jest pamięć? Sandra Ciccarelli i J. Noland White’a, profesorowie psychologii, odpowiadają na te i wiele innych pytań dotyczących zachowań człowieka, jego funkcjonowania i postrzegania przez pryzmat nauki w szóstym wydaniu książki „Psychologia” – podręczniku, znanym i cenionym w Stanach Zjednoczonych. Czytanie go było ciekawym doświadczeniem, pozwalającym mi porównać znane mi dotąd podręczniki do tego właśnie wydania.

Zbiór zawartych w podręczniku istotnych informacji powinien być znany każdemu specjaliście, może się też jednak okazać ciekawą pozycją dla osób hobbystycznie zajmujących się psychologią i pasjonujących nią. Kompendium wiedzy zamknięte w prawie ośmiuset stronach prowadzi czytelnika przez początki psychologii jako nauki, przez zmysły, świadomość, teorie uczenia się, pamięć, poznanie. Autorzy przedstawiają rozwój człowieka w odniesieniu do poszczególnych etapów rozwojowych, odnoszą się do teorii osobowości, psychologii społecznej czy poruszają kwestie ludzkiej seksualności. Poświęcają również cały rozdział zaburzeniom psychicznym czy terapii. Opisują większość istotnych zagadnień psychologicznych.

Pozwalają też usystematyzować wiedzę, zestawiając ją w „Mapach pojęć”, a nawet sprawdzić się – przy pomocy pytań i podsumowań nazwanych właśnie tak: „Sprawdź się”. Sporo tu badań naukowych, wykresów, tabel i wartościowych treści, co nie oznacza jednak, że książka staje się przez to niezrozumiała. Autorzy zachęcają do zagłębiania się w temat, do krytycznego myślenia i oddzielania „ziaren od plew” – „pseudopsychologii” od nauki. Język autorów jest przystępny, klarowny i jednocześnie nie traktują opisywanych zagadnień pobieżnie. Uwzględniają zróżnicowany stan wiedzy osób czytających – od laika po specjalistę i do szerokiego gremium odbiorców i odbiorczyń kierują swoją książkę.

Mimo, że to podręcznik skierowany do amerykańskich studentów i studentek każda osoba odniesie korzyść z poznania jego treści. Przejrzyście opisane zostały zarówno nurty psychoterapeutyczne, jak i etapy prowadzania badań naukowych oraz wytyczne co do ich przeprowadzenia. Zwróciłam szczególną uwagę na treści dotyczące układu nerwowego – skrupulatnie i ciekawie opisane.

Ujęły mnie również uporządkowany podział na rozdziały i podrozdziały, wyjaśnienia terminów na marginesach, pytania do autorefleksji, tabele, zdjęcia oraz ciekawe wskazówki dotyczące uczenia się. Bogata bibliografia tylko potwierdziła wartość i wysoki poziom „Psychologii” autorstwa Ciccarelli & White’a.

Anna Wolska

Sandra Ciccarelli i J. Noland White, Psychologia, nowe wydanie, wydawnictwo REBIS, przekład Adam Bukowski, Jacek Środa, Maciej Skrzypecki.